Startsida  Reservdelar  Joysticks  Begagnat  DaT


lift@hymek.se

 

     Anpat transformatorladdare

12, 24, 36, 48V 25-40A

även med rel?som bryter drift vid laddning.

Anpat transformatorladdare

48V 

ersätter direkt laddare i JLG E bom.               

Signet elektronisk laddare

12, 24, 48V

Genie, Up-Right, Sky-Jack m. fl.

Quick Charge transformatorladdare

24, 48V

Up-Right m.fl.

                

Elektronisk laddare fläktkyld, kompakt.

24V 30A

JLG transformatorladare

24V 25A         

                                            

Kontaktorer  12-48V

 

Albright / Curtis kontaktorer           

                

Styrenheter 

Motorstyrenheter

Rel?och reläsocklar

i olika utförande.

                  

Alarm i olika utförande för sänk,

åk och lutningsvarning.

9-48 VDC

Fotpedaler olika utförande.

                  
  

Tändningslås, startvred och

 huvudströmbrytare.

 

Hjulmotorer ex. White, TRW, Vickers,

 ROSS, Parker, Nichols, Von Ruden m.fl.